Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế

Đăng ký giữ chỗ khóa học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế tại SongAnhLogs.

Quy trình đăng ký

  • Hoàn tất thông tin.
  • Kiểm tra email & SMS.
  • Hoàn tất phí giữ chỗ.

Thông tin học viên

Thông tin bổ sung

Nội dung thanh toán

Sản phẩm Tổng
Đăng Ký Giữ Chỗ Khóa Học Xuất Nhập Khẩu SongAnhLogs  × 1 400,000
Tạm tính 400,000
Tổng 400,000
  • Thực hiện đóng phí giữ chỗ vào tài khoản ngân hàng trong Email. Nội dung thanh toán là: SAL + Họ Tên + Số điện thoại của bạn. Vui lòng đợi 30 giây để hệ thống tự động sắp xếp chỗ học.

Call Now Button