kiểm tra đóng hàng flat rack

kiểm tra đóng hàng flat rack

Sau khi cố định chắc chắn bằng dây thép nhân viên nhà máy kiểm tra hàng

kiểm tra đóng hàng flat rack

Chia sẻ bài viết này...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *