Tag Archives: thailand

Vận chuyển hàng lẻ container đi Laem Chabang

By | May 19, 2014

Vận chuyển container (FCL) và hàng lẻ (LCL) sang Laem Chabang, Thái Lan. Cảng Laem Chabang là cảng lớn thứ ba ở Thailand, nhiệm vụ của cảng Laem Chabang là nhằm gánh bớt sự quá tải của cảng BangKok trước sự lớn lên luồng kinh tế kinh tế Thailand sau những năm 1990. Cảng Laem Chabang còn là… Read More »