Tag Archives: Surrendered bill of lading

Bill surrender là gì

By | April 4, 2014

Surrendered bill of lading để thuận tiện cho người gởi hàng và người nhận hàng trong việc giải phóng hàng. Thường thì khi shiper làm surrender bill sẽ tốn một khoản phụ phí vận tải biển, phụ phí này thu trong khoản telex release fee. Mình đã nói về điện giải phóng hàng trong bài Telex release là… Read More »