Tag Archives: surrender bill

Telex release là gì

By | March 25, 2014

Telex release là một hình hình thức giao hàng cho người nhận hàng consignee mà shiper không cần gởi bill gốc cho consignee, giúp cho việc nhận hàng được nhanh hơn thuận tiện hơn trong trường hợp người nhận hàng không yêu cầu lấy bill gốc. Trong những bài viết trước mình đã giải thích Master bill và… Read More »