Tag Archives: Steel tanks

Vận chuyển hàng bồn nước Steel tanks

By | July 15, 2014

Vận Chuyển hàng bồn nước Steel tanks, bồn cho dự án đi các tuyến Bangkok, Busan, Incheon, Rayong, Manila… và tất cả các cảng đi Châu Á, châu Âu. Bồn nước (Steel tanks) thường được dùng trong các dự án công nghiệp, dự án xây dựng. Đặc điểm của loại hàng Steel tanks là cồng kềnh, tuy nhiên… Read More »