Tag Archives: Seaway Bill of Lading

Seaway bill là gì

By | April 7, 2014

Seaway bill gần giống như là một loại vận đơn nhằm đáp ứng tính nhanh gọn lẹ trong việc giải phóng hàng cho consignee, Seaway bill là phương thức giải phóng hàng thông qua hệ thống mạng nội bộ website của hãng tàu hoặc forwarder. Seaway bill tương tự như telex release nhưng seaway bill được làm thông… Read More »