Tag Archives: phụ phí seal

Seal là gì trong vận tải container đường biển

By | April 24, 2014

Seal là gì trong vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển. Theo thông lệ quốc tế người vận chuyển phải đảm bảo hàng tới đầy đủ số lượng, không bị mất mát. Để làm được vấn đề này, sau khi đóng hàng chủ hàng phải niêm phong container của mình bằng seal hay còn gọi với tên… Read More »