Tag Archives: NVOCC

Hàng coload là gì

By | June 18, 2014

Hàng coload thường được dùng trong vận chuyển hàng lẻ LCL hoặc hàng container (FCL). Khi một lô hàng bạn xuất ra nước ngoài mà qua nhiều dịch vụ vận chuyển thì gọi là hàng coload. Trong vận chuyển hàng hóa đường biển hàng coload có thể xuất hiện cho cả hàng lẻ LCL và hàng cont FCL.… Read More »