Tag Archives: nominate

Hàng chỉ định là gì

By | June 12, 2014

Hàng chỉ định nominate là gì ? Trong ngành logistics hàng chỉ định thường là những mặt hàng xuất theo điều kiện FOB. Người mua là người trả cước tàu, chỉ định hãng tàu nhất định. Vì vậy người bán chỉ trả local charges tại đầu xuất hàng và tất nhiên không có quyền chọn lựa hãng tàu… Read More »