Tag Archives: Material safety data sheet

MSDS là gì chỉ dẫn an toàn hàng hóa

By | June 30, 2014

MSDS ( Material safety data sheet ) là bảng chỉ dẫn về an toàn hàng hóa áp dụng cho những mặt hàng có thể gây nguy hiểm cho quá trình vận chuyển như cháy nổ, hóa chất dễ ăn mòn, hàng hóa có mùi… MSDS có tác dụng chỉ dẫn cho người vận chuyển thực hiện các quy… Read More »