Tag Archives: Japan Advance Filing Rules

Phí AFR khai báo hải quan chuẩn Nhật Bản Japan Advance Filing Rules

By | April 10, 2014

Bắt đầu từ tháng 3-2014 tất cả các hàng hóa nhập vào Nhật Bản phải khai phí hải quan theo chuẩn AFR (Japan Advance Filing Rules), chuẩn này được Nhật Bản đưa ra nhằm quản lý an toàn hàng hóa nhập vào Nhật. Mức phạt cho việc chậm khai báo tương đương với 5000 USD thậm chí là… Read More »