Tag Archives: hóa đơn

Invoice trong xuất nhập khẩu là gì

By | November 17, 2015

Bài viết này Ánh sẽ giới thiệu về Invoice trong xuất nhập khẩu, Invoice ( còn gọi là hóa đơn) là một chứng từ rất quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa. Riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, hóa đơn bán hàng do người bán tự lập theo form của mình, không phải theo form của… Read More »