Tag Archives: Free On Board

Hợp đồng FOB là gì

By | June 22, 2014

Trong thương mại quốc tế hợp đồng FOB (Free On Board) hay còn gọi là giá FOB là hình thức bán hàng mà người bán giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định là đã hoàn thành trách nhiệm. Điều kiện FOB chỉ áp dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với phương tiện vận chuyển… Read More »