Tag Archives: forwarding

Công việc của Sale hãng tàu và Sale Forwarder nghề Logistics

By | November 10, 2015

Hôm nay Ánh nhận được câu hỏi của một bạn gởi về website yêu cầu viết công việc của một sale hãng tàu. Câu hỏi như sau : “Mình muốn biết công việc cụ thể của 1 sale bên hãng tàu cần những yêu cầu gì .. cả quy trình làm việc nữa bạn có thể giúp mình… Read More »