Tag Archives: Container Imbalance Charge

Phí CIC là gì

By | May 7, 2014

Phụ phí CIC là phí cân bằng container với tên tiếng anh là Container Imbalance Charge (CIC) hoặc Equipment Imbalance Surcharge. Đây là một loại phụ phí vận tải biển do hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng về nơi có nhu cầu xuất hàng để shiper có cont đóng hàng.… Read More »