Tag Archives: container

Cách tính số lượng hàng hóa khi đóng container 20 feet

By | September 28, 2014

Bên em muốn đóng 1 contanier 20 feet, và có khoảng 3 loại hàng hóa khác nhau. Mỗi loại hàng hóa có tiêu chuẩn đóng gói như sau: Hàng A: 6 sản phẩm/ 1 thùng, mỗi thùng có thể tích: 0,08 m3, khối lượng: 12 kg/ thùng Hàng B: 5 sản phẩm / 1 thùng, mỗi thùng có… Read More »

Phụ phí THC – Terminal Handling Charge

By | March 14, 2014

Phụ phí THC là gì – THC là chữ viết tắt Terminal Handling Charge trong tiếng Anh. THC là khoản phụ phí xếp dỡ hàng hóa thu theo mỗi container được tính vào Local Charges để bù đắp chi phí cho các hoạt động làm hàng tại cảng, như : xếp dỡ, tập kết container từ CY ra… Read More »