Tag Archives: bill gốc của forwarder

House bill là gì

By | March 24, 2014

Mình có lướt lòng vòng trên mạng, thấy nhiều giải thích house bill là gì và cũng thấy nhiều tranh cãi về house bill, như vậy hiểu house bill như thế nào cho đúng, tất nhiên ai cũng biết house bill là vận đơn do forwarder cấp cho người gởi hàng (shiper). Mình thì không giải thích theo… Read More »