Thiết lập thông số khai báo VNACSS

Thiết lập thông số khai báo VNACSS

Thiết lập thông số khai báo VNACSS (các thông tin này sẽ có ở trên tờ giấy xác nhận mà công ty cung cấp dịch vụ gửi cho doanh nghiệp).

Thiết lập thông số khai báo VNACSS

Chia sẻ bài viết này...Share on FacebookShare on Google+Email this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *