Category Archives: Giới Thiệu

Dừng chức năng Subscribe trên website

By | October 14, 2014

Với chức năng subcribe trên website, các bạn thể theo dõi bài viết trên website qua email. Sau khi bài viết được hoàn thành sẽ tự động gởi bài viết vào email của bạn đã đăng ký. Sau quá trình hoạt động mình thấy rất bổ ích cho các bạn. Đặc biệt là những bạn nào thường xuyên… Read More »